Resultaten evaluatie Leefsamen Veluwe & Achterhoek

Het Evaluatiebureau heeft recent een evaluatieonderzoek afgerond voor het project Leefsamen Veluwe & Achterhoek. Leefsamen zet in op digitalisering en regionale samenwerking, met als doel om ouderen veilig, zelfstandig en verbonden met hun naasten te kunnen laten wonen.  

Bij circa 1400 huishoudens verspreid over negen gemeenten zijn slimme sensoren geplaatst. Deze geven bij calamiteiten, zoals brand, inbraak of dwalen een digitaal signaal aan een naaste. In het kader van het project is bij de deelnemende ouderen ook een woonscan uitgevoerd. Ouderen ontvingen op basis van de woonscan een adviesrapport met betrekking tot mogelijke aanpassingen in de woning.  

Het Evaluatieonderzoek heeft onderzocht wat het effect is van de sensoren en hoe 65-plussers en hun naasten dit ervaren. Ook is geëvalueerd hoe het project is verlopen, zodat lessen meegenomen kunnen worden in toekomstige projecten. 

De resultaten laten zien dat ouderen en naasten overwegend tevreden zijn met de sensoren en dat het hen een veilig gevoel geeft. Leefsamen heeft volgens de betrokkenen zijn meerwaarde bewezen en laten zien dat de inzet van technologie belangrijk is in het kader van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van @VNOG. 

Lees meer over het onderzoek in het rapport of de factsheet.  

@VNOG @Akkedeer #evaluatiebureau #ouderen #digitalisering