Evaluatie Leefstijllessen Agnieten College (Goed Bezig Oldebroek)

In opdracht van Goed Bezig Oldebroek gaat het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de leefstijllessen op het Agnieten College in Wezep evalueren. Goed Bezig Oldebroek is op deze school in oktober 2021 gestart met het vak Gezondheidskunde in alle eerste klassen. Het doel van het programma is om meer samenhang aan te brengen in alle afzonderlijke lessen die rondom het thema leefstijl worden gegeven. Goed Bezig Oldebroek wil graag weten hoe dit programma verloopt en wat het effect is op de kennis bij de leerlingen. Het Evaluatiebureau zal online vragenlijsten ontwikkelen, waarmee de waardering en impact van de leefstijllessen gemeten kan worden. Deze vragenlijsten zullen uitgezet worden onder de leerlingen aan het einde van elke leefstijlles. Het Evaluatiebureau zal de data die vanuit de vragenlijsten verzameld wordt analyseren en hierover op twee momenten rapporteren (januari 2023 en januari 2024).