Evaluatie Leefsamen Veluwe & Achterhoek

Het Evaluatiebureau voert een evaluatieonderzoek uit voor het project Leefsamen Veluwe & Achterhoek. Het project zet in op digitalisering en regionale samenwerking, met als doel om ouderen veilig, zelfstandig en verbonden met hun naasten te kunnen laten wonen. Ouderen die deelnemen aan dit project krijgen slimme thuissensoren, zoals brandmelders en bewegingsmelders, die gekoppeld zijn aan sociale alarmering. Daarnaast wordt er bij de ouderen een woonscan uitgevoerd en wordt een adviesrapport opgesteld gericht op aanpassingen in de woning. De projectorganisatie van Leefsamen wil graag de maatschappelijk toegevoegde waarde van het project onder de ouderen en mantelzorgers vaststellen. Daarnaast wil de projectorganisatie graag inzicht krijgen in de ervaringen van betrokken organisaties. Om dit te onderzoeken ontwikkelt het Evaluatiebureau online vragenlijsten, waarmee ervaringen van ouderen en naasten in beeld kunnen worden gebracht. Daarnaast houdt het Evaluatiebureau interviews met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Leefsamen Veluwe & Achterhoek is een follow-up op Leefsamen Achterhoek, waarvoor het Evaluatiebureau in 2020 een evaluatie heeft uitgevoerd.  

Lees meer: