Effectevaluatie JOGG Doetinchem 2013-2021: leefstijl van kinderen is verbeterd

De gemeente Doetinchem is sinds 2014 een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente en sinds die tijd is het Evaluatiebureau betrokken bij de effectevaluatie van het JOGG programma. In het evaluatierapport van juni 2022 zijn de laatste leefstijltrends van kinderen onderzocht. Daaruit bleek dat in de periode 2013-2021 kinderen vaker buiten zijn gaan spelen, vaker sporten in clubverband, meer groente en fruit consumeren en meer water en minder zoete drankjes drinken. Schermtijd is niet veranderd en ouders stimuleren minder vaak dat hun kind naar school toe fietst of loopt. 

Met deze grotendeels positieve veranderingen in voeding en beweging is de gemeente Doetinchem op de goede weg. Deze resultaten zijn een positieve stimulans om te blijven werken aan een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving voor kinderen. Het verbeteren en behouden van de (gezonde) leefstijl blijft een kwestie van een lange adem om ook effecten op gezond gewicht te blijven behalen.

Zie voor meer informatie de projectpagina