Hans Evers

  • Naam: Hans Evers

  • Functie: beleidsadviseur

Hans adviseert al  jaren de gemeenten over het beleid en de interventies die zij inzetten vanuit hun verantwoordelijkheid voor de Publieke Gezondheid. Hij opereert daarbij vanuit de GGD, na zelf ook een aantal jaar als beleidsadviseur welzijn bij gemeenten werkzaam te zijn geweest. Hij gaat voor de integrale en interdisciplinaire aanpak van gezondheidsvraagstukken.  Hans vindt dat er in Nederland nog veel gezondheidswinst te behalen valt; de transitie en transformatie in het Sociale Domein bieden hierbij nieuwe kansen. Hij ziet preventie en vroegsignalering als mogelijkheden om erger te voorkomen. Als adviseur hoort hij gemeenten vragen of nieuwe samenwerkingsvormen ofzorgconcepten werken, als antwoord weten steeds meer gemeenten hiervoor het Evaluatiebureau te vinden.

  • Specialisaties: advisering gemeenten over publieke gezondheid en vraagstukken in het sociaal domein, netwerker, acquisitie, gespreksleider / voorzitter.

  • Scholing: lerarenopleiding (HBO), beleids-en bestuurswetenschappen (WO), sociaal-economische geschiedenis(WO), Overheid en Welzijn (HBDO), projectmanagement etc.

  • Ervaring: werkzaam geweest in een kleine Gelderse gemeente en in stadsdeel Amsterdam-Noord; bij de GGD sinds 2006 in dienst van het Kennis- en Expertisecentrum; daarvoor werkzaam geweest als beleidsadviseur, secretaris, accountmanager.

Contactgegevens
Telefoon: 088 - 4433173
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag