Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatieonderzoek klein

Het Evaluatiebureau voert voor u een kort maar krachtig evaluatieonderzoek uit. Het Evaluatiebureau stemt gedurende het evaluatieproces met u af over de opzet van de evaluatie, methoden, dataverzameling –analyse en rapportage. Voor evaluatieonderzoek klein is het noodzakelijk om een overeenkomst op te stellen, aangezien de uitvoer van dit product altijd maatwerk is en buiten de basisdienstverlening valt. De tijd tot aan de overeenkomst is een adviestraject waarin het Evaluatiebureau samen met de opdrachtgever de vraag verheldert, specificeert en een onderzoeksvoorstel uitwerkt. Dit levert een onderzoeksvoorstel op voor evaluatieonderzoek klein, dat door Evaluatiebureau of een andere partij kan worden uitgevoerd. Voor de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland valt dit adviestraject onder de basisdienstverlening (maximaal 3 dagen). De doorlooptijd van evaluatieonderzoek klein is sterk afhankelijk van het te evalueren programma. Het Evaluatiebureau voert geen onderzoeken uit voor gemeenten of organisaties buiten de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Wanneer evaluatieonderzoek klein?
Voorbeeldvragen en casussen:

  • "Onze gemeente wil graag de samenwerking tussen de partners van het CJG evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie willen we graag gebruiken om de samenwerking op een goede manier te kunnen vervolgen." Lees meer over dit project.

  • "Wij willen graag inzicht hebben in de ervaring van coaches, professionals en cliënten met het project 'Samen Lekker Lang Leven in Didam'. Kan het Evaluatiebureau een evaluatie voor ons uitvoeren?" Lees meer over dit project.

  • "In onze gemeente wordt een pilot 'Beweeglessen voor kleuters' uitgevoerd op twee basisscholen. Wij willen graag weten of de motoriek van kleuters verbetert door deze interventie en hoe de pilot wordt gewaardeerd door de betrokken professionals. Op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek willen we besluiten of we de interventie breder in onze gemeente zullen gaan inzetten." Lees meer over dit project.

  • "Op grond van de Jeugdwet zijn wij verplicht een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te laten voeren. Onze gemeente wil graag gebruik maken van de  Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd (MCJO). Daarnaast willen wij  het onderzoek  aanvullen met interviews met cliënten (jongeren en ouders), om het verhaal achter de cijfers boven tafel te krijgen. Kan het  Evaluatiebureau Publieke Gezondheid dit voor ons doen?" Lees meer over dit project.