Bel ons: 088 - 443 30 00Contact

Evaluatieonderzoek groot

Het Evaluatiebureau voert voor u een intensief evaluatieonderzoek uit bij complexe vraagstukken. Het Evaluatiebureau stemt gedurende het evaluatieproces met u af over de opzet van de evaluatie, methoden, dataverzameling –analyse en rapportage. Voor evaluatieonderzoek groot is het noodzakelijk om een overeenkomst op te stellen, aangezien de uitvoer van dit product altijd maatwerk is en buiten de basisdienstverlening valt. De tijd tot aan de overeenkomst is een adviestraject waarin het Evaluatiebureau samen met de opdrachtgever de vraag verheldert, specificeert en een onderzoeksvoorstel uitwerkt. Dit levert een onderzoeksvoorstel op voor evaluatieonderzoek groot, dat door Evaluatiebureau of een andere partij kan worden uitgevoerd. Voor de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland valt dit adviestraject onder de basisdienstverlening (maximaal 3 dagen). De doorlooptijd van evaluatieonderzoek groot is sterk afhankelijk van het te evalueren programma. Het Evaluatiebureau voert geen onderzoeken uit voor gemeenten of organisaties buiten de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Voorbeeldvragen

  • "In onze regio zijn we benieuwd naar de effecten van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Is in het JOGG-gebied een toename te zien van kinderen en jongeren op een gezond gewicht? Zijn kinderen en jongeren meer gaan bewegen en meer fruit en groente gaan eten? Stimuleren ouders een gezonde leefstijl? Kan het Evaluatiebureau voor ons in kaart brengen of de regionale doelstellingen 3 jaar na start van het programma zijn behaald?" Lees meer over dit project.

  • "Wij willen het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid vragen om de Doetinchemse aanpak van de transities te monitoren en evalueren. Enerzijds willen wij dat wordt gekeken naar het resultaat op beleidsniveau (Hoe doen we het als gemeente?) en anderzijds naar het resultaat op inwonerniveau (Worden onze inwoners beter en gelukkiger door de nieuwe beleidspraktijk?)." Lees meer over dit project.