Evaluatie Volwassenen op Gezond Gewicht

De gemeente Bronckhorst is een project gestart om volwassenen bewust te maken van het belang en de voordelen van een gezond gewicht. Overgewicht onder volwassenen komt in de Achterhoek namelijk meer voor dan gemiddeld in Nederland. Dit project wordt samen met Wageningen Universiteit, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Hogeschool Arnhem en Nijmegen uitgevoerd.

Samen met inwoners, zorgaanbieders en andere betrokkenen worden verschillende interventies vormgegeven. Gemeente Bronckhorst heeft het Evaluatiebureau gevraagd een evaluatieplan op te stellen om deze interventies te evalueren. Er zal zowel een proces- als een effectevaluatie worden uitgevoerd.

De procesevaluatie is onder te verdelen in drie hoofdactiviteiten:

  • Vragenlijsten voor deelnemers, om de waardering van het project te onderzoeken.
  • Vragenlijsten en interviews met uitvoerders van de interventies, om het bereik, de waardering, uitvoering en samenwerking in kaart te brengen.
  • Voortgangstool voor de projectgroep, om de organisatie, het beleid en de samenwerking te meten.

Voor de effectevaluatie worden vragenlijsten ontwikkeld. Hierin wordt gevraagd naar gedrag en determinanten van gedrag (bijv. kennis en houding). Er zal een generieke vragenset worden ontwikkeld (inzetbaar bij elke interventie) en een specifieke vragenset (inzetbaar bij specifieke interventies). Ook zal een aantal lichaamsmetingen uitgevoerd worden. De effectevaluatie geeft inzicht in welke effecten op gewicht en gedrag behaald worden.

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding van de evaluatie. In het voorjaar van 2017 verwachten we de eerste resultaten van de start van het project te kunnen presenteren. Meer informatie? Bel of mail Geerke Duijzer, via 088 – 443 3017 of g.duijzer@evaluatiebureau.nl