Wetenschap kan gemeenten voorzien van stevige basis

Hoe kunnen we wetenschap inschakelen om politiek en beleid van gemeenten van een stevige basis te voorzien? Dat is een vraag die telkens door het Evaluatiebureau wordt gesteld en ook door de VNG Denktank.

De VNG Denktank werd in 2012 opgericht om gemeenten te adviseren over thema’s die op de langere termijn voor gemeenten relevant lijken. De VNG Denktank brengt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in kaart. De Denktank zoekt verbinding met wetenschap, praktijk en beleidsmakers op alle niveaus in de samenleving.

Het curatorium van de Denktank is de ‘aanjager van het denken’, onder voorzitterschap van Job Cohen. Ieder jaar stelt het curatorium een thema vast waar een commissie Jaarbericht zich over buigt. In 2013 is het thema van het Jaarbericht ‘Maatschappelijk initiatief’.

Meer informatie: VNG Denktank