Nieuwsbrief AGORA BREED Extra

Deze speciale uitgave van de nieuwsbrief AGORA BREED is een kort themanummer rondom de promotie van Rianne Honigh-de Vlaming, één van de onderzoekers van het AGORA project ‘Gezond ouder worden’.


Eenzaamheid komt onder alle bevolkingsgroepen voor, zowel onder jongeren als onder ouderen. Ouderen hebben echter wel een verhoogd risico om eenzaam te worden. Hun sociale netwerk wordt kleiner omdat familie en vrienden overlijden. Daarnaast kunnen gezondheidsproblemen ten gevolge van het ouder worden het moeilijker maken om de deur uit te gaan en andere mensen te ontmoeten. Uit cijfers van de ouderenmonitor van de GGD in 2005 bleek dat ongeveer 40% van de zelfstandig wonende ouderen in de regio matig tot ernstig eenzaam is. Dit was voor de gemeente Epe aanleiding om te starten met het project ‘Gezond ouder worden in Epe’, gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen. Lees meer over het promotie-onderzoek van Rianne.