Nieuwe brochure AGORA

AGORA is sinds 2005 actief als Academische Werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Gelderland. Het is een samenwerkingsverband van GGD noord- en Oost-Gelderland, Wageningen UR en enkele andere partners, zoals Caransscoop en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). AGORA is gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het gebied van de publieke gezondheid. Klik hier voor de nieuwe brochure van AGORA met onder andere praktijkcases en ervaringen van partners.