Meetinstrumenten in het sociale domein

Gemeenten willen graag weten of initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie die opbrengsten terechtkomen. Naast een opsomming van uitgevoerde activiteiten en outputgegevens zijn er vooral ook overzichten nodig van de behaalde maatschappelijke effecten en de maatschappelijke meerwaarde.


Onlangs is een document verschenen dat een overzicht biedt van dergelijke instrumenten en gemeenten kan helpen bij hun oriëntatie op en keuze voor meetinstrumenten en monitoren. Dit document is het resultaat van twee inventarisaties: een met de nadruk op monitoren voor de Wmo; en een met de nadruk op meetinstrumenten gericht op het meten van resultaten.

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid kan gemeenten adviseren over en ondersteunen bij het gebruik van deze meetinstrumenten en monitoren, maar kan uiteraard ook een evaluatie voor de gemeenten uitvoeren. Voor mogelijkheden verwijzen we u naar de pagina diensten.