'Gewoon Gezond Gewicht' na 2 jaar

Begin 2015 is in de regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe gestart met het programma Gewoon Gezond Gewicht (JOGG). Vijf gemeenten hebben een breed scala aan activiteiten opgestart om het gezond gewicht bij kinderen en jongeren te stimuleren. Na 2 jaar, heeft Evaluatiebureau de resultaten in kaart gebracht. Deze procesevaluatie laat zien dat gemeenten weer goede voortgang hebben gemaakt t.o.v. een jaar geleden. Ook de succes- en verbeterpunten zijn in kaart gebracht, wat gemeenten de mogelijkheid geeft om bij te sturen en nog effectiever te worden. De tussentijdse resultaten zijn afzonderlijk beschreven voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst.