‘Gewoon Gezond Gewicht’ goed op dreef

Begin 2015 zijn vijf gemeenten in de regio Apeldoorn gestart met het programma Gewoon Gezond Gewicht (JOGG). Zij hebben een breed scala aan activiteiten opgestart om het gezond gewicht bij kinderen en jongeren te stimuleren. Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft de activiteiten en resultaten van 2015 in kaart gebracht. Deze procesevaluatie laat zien dat gemeenten goed op weg zijn om hun doelstellingen te behalen. Ook de succes- en verbeterpunten zijn in kaart gebracht, wat gemeenten de mogelijkheid geeft om bij te sturen en nog effectiever te worden. De tussentijdse resultaten zijn afzonderlijk beschreven voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst