Evalueren gezondheidsbeleid in zes stappen

Evalueren van lokaal gezondheidsbeleid levert veel voordelen op: het helpt bij tussentijds bijsturen, houdt bestuur, partners en burgers betrokken en helpt bij verantwoording en financiering. Het onderdeel Evalueren in de Handreiking Gezonde Gemeente is geactualiseerd en uitgebreid.

In de Handreiking vindt u nu onder andere aandachtspunten voor evaluatie, zes basisstappen met tips, een overzicht van materialen en uitleg over verschillende soorten evaluaties. De actualisatie is uitgevoerd door Centrum Gezond Leven (RIVM-CGL) in samenwerking met CIAO (een samenwerking van vijf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheidszorg) en Soa Aids Nederland en met advies van professionals.