Evaluatieonderzoek ‘Signaleren Niet Pluis’ afgerond

In opdracht van zes gemeenten op de Noord Veluwe is het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid nagegaan of een aantal doelstellingen van het programma Depressiepreventie 2-3 jaar na de start zijn behaald. Onderzochte doelstellingen zijn 1) het door intermediairs vroegtijdig signaleren van depressieve klachten en op juiste wijze verwijzen en 2) het mede stimuleren van een keten van samenwerkende eerstelijns organisaties. Wat betreft het vroegtijdig signaleren blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de ingerichte informatie- en adviespunten, maar dat intermediairs eerder het gesprek aangaan met hun collega’s, coördinator of de cliënt zelf. Wat betreft de nieuwe manier van samenwerken blijkt dat zowel de gemeenten als de organisaties in de projectgroep positief zijn. Samen sta je sterker, maar samenwerking gaat niet vanzelf.