Evaluatie B-Fit op Kindercentra in de gemeente Lochem: positieve resultaten

Onlangs heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de positieve resultaten van de evaluatie van B-Fit in Lochem gepresenteerd. B-Fit valt onder JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). B-Fit is een interventie die zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde en actieve leefstijl en is in Lochem aangeboden via kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Doelgroepen voor deze interventie waren kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers. De evaluatie richtte zich op de pedagogisch medewerkers.

Na twee jaar B-Fit (2017-2019) bleek dat de pedagogisch medewerkers meer kennis hadden over gezonde voeding en beweging en zichzelf beter in staat achtten om kinderen te stimuleren om gezond te eten en meer te bewegen. Ook achtten zij zich na twee jaar beter in staat om peuters en hun ouders te overtuigen van gezonde voeding en meer bewegen. Leidsters waren over het algemeen enthousiast over de activiteiten die binnen het programma werden aangeboden en gaven de uitvoering ervan gemiddeld een 7,5.

Lees alle resultaten in de Infographic.