Aansluiting sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen

In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft het Evaluatiebureau een procesevaluatie uitgevoerd om de samenwerking tussen buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen in kaart te brengen.

De evaluatie richtte zich op een pilot om via samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen met sociale wijkteams en buurtcoachteams cliënten laagdrempelig en snel de benodigde hulp te bieden. Dit kan hulp zijn vanuit zorg en/of vanuit welzijn. Het doel is ook om zo erger te voorkomen en doorstroming naar 2e lijnszorg te verminderen. De cliënt wordt daarbij gestimuleerd oplossingen in zijn omgeving te zoeken.

Alle deelnemers aan de evaluatie vinden de huidige aanpak een goed startpunt om de samenwerking te blijven continueren en zouden de pilot willen uitrollen. Bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking staan beschreven in het evaluatierapport.