Bel ons: 088 - 443 37 05Contact

Judith Heinrich

  • Naam: Drs. Judith Heinrich (1978)
  • Functie: Onderzoeker (epidemioloog)

De “gezondheid van mensen bevorderen” is voor Judith de belangrijkste motivatie in haar werk. De roep om met een steeds kleiner wordend budget een maximale gezondheidswinst te behalen klinkt steeds harder. Daarom is het in haar ogen essentieel om na te gaan of de juiste beleidskeuzes worden gemaakt. De relatie tussen beleid, uitwerking van dat beleid en vooraf bepaalde doelstellingen moet eveneens onderzocht worden. Bij projecten werkt Judith graag met de klant in plaats van voor de klant. Alleen op die manier kan maatwerk worden geleverd en zal het meeste rendement uit een evaluatie worden gehaald. Bovendien is het voor een klant hierdoor vanzelfsprekender om na de evaluatie ook met de aanbevelingen aan de slag te gaan; een win-win situatie.

  • Specialisaties: Effectevaluatie, inzichtelijk maken van maatschappelijke opbrengsten, formuleren doelstellingen en ontwikkeling doelenbomen, verbinding wetenschap en praktijk.

  • Scholing: Doctoraal Biomedische Gezondheidswetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen 2002), geregistreerd als Epidemioloog A. Diverse cursussen op het gebied van onderzoeksmethodiek en doelmatigheid.

  • Ervaring: Judith werkt sinds 2009 als epidemioloog bij GGD Noord- en Oost-Gelderland en de Academische werkplaats AGORA. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan evaluaties over diverse thema’s en voor diverse klanten. Ze was betrokken bij de oprichting van het Evaluatiebureau. Voor haar GGD-periode heeft Judith binnen TNO zeven jaar ervaring opgedaan met evaluatie-onderzoek.

Contactgegevens
E-mail: j.heinrich@evaluatiebureau.nl.
Telefoon: 088 - 4433 456.
Aanwezig op: ma, di, do en vr.